Zadzwoń do Audytora Energetycznego

i zamów certyfikat

ZAMÓW CERTYFIKAT ENERGETYCZNY

W celu uzyskania świadectwa energetycznego właściciele już istniejących nieruchomości powinni zgłosić się do audytowa energetycznego, które ma uprawnienia do wydawania takich świadectw.

Uprawnienie do przygotowania świadectw energetycznych posiadam od 2014 r.

Moje uprawnienia znajdziesz pod linkiem https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Audytor sprawdza, czy źródło ogrzewania działa poprawnie, czy instalacje nie wymagają napraw, a także bada szczelność okien i drzwi pod kątem izolacji ciepła. Ponadto zanotuje datę oddania budynku do użytku, jego kubaturę, liczbę kondygnacji i rodzaj technologii, w jakiej został wybudowany. Badanie powinno zakończyć się wystawieniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

 

 

 

Na podstawie wniosków po wykonaniu powyższych badań zostanie ustalony wskaźnik EP, dotyczący rocznego zapotrzebowania budynku na energię w przeliczeniu na metr kwadratowy. Świadectwo energetyczne ma zawierać również współczynnik przenikania ciepła i zapotrzebowania budynku na energię końcową. Wszystkie te dane znajdą się w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Świadectwa te przygotowuje się według metodologii określonej w rozporządzeniu metodą uproszczoną, obliczeniową lub zużyciową. Przy zastosowaniu metody obliczeniowej przyjmuje się standardowy sposób użytkowania i uwzględnia przeciętne parametry elementów i instalacji zestawione w tabelach.

Świadectwa energetyczne, świadectwo energetyczne,  certyfikat energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Świadectwo energetyczne Wrocław, Świadectwo energetyczne Mirków, Świadectwo energetyczne Długołęka, Świadectwo energetyczne Byków, Świadectwo energetyczne Kiełczów, Świadectwo energetyczne Śliwice, Świadectwo energetyczne Kamień, Świadectwo energetyczne Borowa, Świadectwo energetyczne Oleśnica, Świadectwo energetyczne Domaszczyn, Świadectwo energetyczne Szczodre, Świadectwo energetyczne Wilczyce

Scroll to top