Zadzwoń do Audytora Energetycznego

i zamów certyfikat

CO ZAWIERA ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Świadectwo energetyczne sporządzane jest na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w przepisach.

Zależnie od rodzaju budynku, dotyczy ono całego obiektu lub też jego części (np. odrębnego lokalu) i zawiera cztery strony.

Na stronie tytułowej podawane są podstawowe informacje o obiekcie (m. in. adres, kubatura, powierzchnia użytkowa, rok budowy), jego fotografia oraz podstawowe wskaźniki obliczeniowe:

EP – zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna energie pierwotna,

EK – zapotrzebowanie na energie końcową oraz

EU – zapotrzebowanie na energię użytkową.

 

Dla nowych budynków podawana jest też wartość wskaźnika EP – jako zapotrzebowania referencyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi w roku wystawienia świadectwa.

Kolejne rubryki zawierają informacje o rodzajach źródeł energii i jej zużyciu, w rozbiciu na przeznaczenie (ogrzewanie, ciepła woda, chłodzenie, oświetlenie).

Na następnej stronie zamieszcza się podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku (m.in. kubaturę, temperaturę wewnątrz pomieszczeń, rodzaj i parametry instalacji).

Na stronie trzeciej zamieszczane są podstawowe wskaźniki energetyczne EU, EK i EP w rozbiciu na poszczególne instalacje oraz zalecenia co do możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię w tym budynku.

Ostatnia strona zawiera wyjaśnienia użytych określeń.

Świadectwa energetyczne, świadectwo energetyczne,  certyfikat energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Świadectwo energetyczne Wrocław, Świadectwo energetyczne Mirków, Świadectwo energetyczne Długołęka, Świadectwo energetyczne Byków, Świadectwo energetyczne Kiełczów, Świadectwo energetyczne Śliwice, Świadectwo energetyczne Kamień, Świadectwo energetyczne Borowa, Świadectwo energetyczne Oleśnica, Świadectwo energetyczne Domaszczyn, Świadectwo energetyczne Szczodre, Świadectwo energetyczne Wilczyce

Scroll to top